โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
เลขที่ 161 หมู่ 8  ตำบลอินทร์บุรี  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
เบอร์โทรศัพท์ 036581189
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาววธิดาเบญจทรัพย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวประพิมพรรณ คณะวาส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1