โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
เลขที่ 161 หมู่ 8  ตำบลอินทร์บุรี  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
เบอร์โทรศัพท์ 036581189
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววราภรณ์ ศิริเอก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวริทร พิริยะวงศ์ตะวัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายสุวิจักขณ์ พลพิทักษ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจิตติมา ชูศรีวัน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวเพชรา หาญพานิช
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1