โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
เลขที่ 161 หมู่ 8  ตำบลอินทร์บุรี  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
เบอร์โทรศัพท์ 036581189
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางธวัลรัตน์ ธีฆะพร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :