โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
เลขที่ 161 หมู่ 8  ตำบลอินทร์บุรี  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
เบอร์โทรศัพท์ 036581189
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์นักเรียนโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม เข้ารับวัคซีน เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลอินทร์บุรี
ประกาศ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม เรื่อง กำหนดการปิด - เปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ โรงพยาบาลอินทร์บุรี เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป #ตามตารางด้านล่างค่ะ
ประกาศ ตารางสอบการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 7 และ 8 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม เรื่อง เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนปกติ (On - Site)
ประกาศ วันที่ 26,27 และ 28 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม งดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนปกติ (On - Site)
เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนปกติ (On - Site)
วันที่ 27 มิถุนายน 2564 วันคล้ายวันสถาปนา 81 ปี โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประกาศโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ระบบออนไลน์ 100%
ประกาศโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ระบบออนไลน์ 100%
ประกาศ โรงเรียนศรีวินิตวิทนาคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อขั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2
ประกาศ เรื่อง การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
วันและเวลารายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2564 ขอให้นักเรียนชั้นม.1 และ ม.4
โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม ประกาศเลื่อนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564