โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
เลขที่ 161 หมู่ 8  ตำบลอินทร์บุรี  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
เบอร์โทรศัพท์ 036581189
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 704) 10 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 704) 16 พ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์นักเรียนโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม เข้ารับวัคซีน เข็มที่ 2 ณ โรงพยาบาลอินทร์บุรี (อ่าน 676) 14 พ.ย. 64
ประกาศ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม เรื่อง การเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 649) 30 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม เรื่อง กำหนดการปิด - เปิด ภาคเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 645) 22 ต.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ โรงพยาบาลอินทร์บุรี เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป #ตามตารางด้านล่างค่ะ (อ่าน 651) 21 ต.ค. 64
ประกาศ ตารางสอบการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 7 และ 8 ต.ค. 64 (อ่าน 450) 25 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม เรื่อง เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนปกติ (On - Site) (อ่าน 420) 31 ก.ค. 64
ประกาศ วันที่ 26,27 และ 28 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม งดการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (อ่าน 257) 21 ก.ค. 64
เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนปกติ (On - Site) (อ่าน 285) 13 ก.ค. 64
เลื่อนการเปิดการเรียนการสอนปกติ (On - Site) (อ่าน 234) 27 มิ.ย. 64
วันที่ 27 มิถุนายน 2564 วันคล้ายวันสถาปนา 81 ปี โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม (อ่าน 237) 26 มิ.ย. 64
26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก (อ่าน 89) 26 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ระบบออนไลน์ 100% (อ่าน 230) 18 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564 ระบบออนไลน์ 100% (อ่าน 243) 11 มิ.ย. 64
ประกาศ โรงเรียนศรีวินิตวิทนาคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อขั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (อ่าน 289) 01 มิ.ย. 64
ประกาศ เรื่อง การเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 189) 23 พ.ค. 64
วันและเวลารายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นม.1และม.4 ปีการศึกษา 2564 ขอให้นักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 (อ่าน 169) 13 พ.ค. 64
โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 56) 03 พ.ค. 64
โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม ประกาศเลื่อนการรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 183) 01 พ.ค. 64