โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
เลขที่ 161 หมู่ 8  ตำบลอินทร์บุรี  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
เบอร์โทรศัพท์ 036581189
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลความพึงพอใจการให้บริการ กลุ่มบริหารงบประมาณ
ความพึงพอใจต่อการดำเนินการรับนักเรียน