โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
เลขที่ 161 หมู่ 8  ตำบลอินทร์บุรี  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
เบอร์โทรศัพท์ 036581189
ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
ตั้งอยู่ เลขที่ 161 หมู่ 8 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
โทร 036581189 
E-Mail : 
srivinit07@gmail.com