โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
เลขที่ 161 หมู่ 8  ตำบลอินทร์บุรี  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
เบอร์โทรศัพท์ 036581189
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2565