โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม
เลขที่ 161 หมู่ 8  ตำบลอินทร์บุรี  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110
เบอร์โทรศัพท์ 036581189
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

โครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2565